Schematický pohled na soustavu Země-Měsíc obíhající kolem společného barycentra

Upozornění: pozorujete nesprávně chápaný pohyb Země kolem barycentra (rotaci).

Vzdálenosti, rozměry a velikosti vektorů jsou zkreslené, rotace Země kolem své osy je zanedbána.

Oběh kolem barycentra

Jaký směr a velikost má odstředivá síla, která vzniká při tomto pohybu?